“Pavilion in Aizanoi” Çalıştayı

“Pavilion in Aizanoi” Çalıştayı

 

2020 yılından bugüne COVID-19 olarak adlandırılan küresel salgın sebebiyle uzaktan eğitim modeline geçilmiş, öğreten-öğrenen taraflar arasında yüz yüze bir edinim gerçekleşmesi zorlaşmıştır.  Bu zorluklar da içmimarlık gibi tasarım temelli bir disiplinde eğitim gören öğrenciler üzerinde farklı zorlukların meydana gelmesine neden olmuştur. Bu görüşten yola çıkarak, 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aizanoi Antik Kenti’nde, isimli çalıştay, fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Buldaç, Arş. Gör. Dr. Sıla Ceren Varış, Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaoğlu Can ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Arş. Gör. Dr. Gizem Hediye Eren yöneticiliğinde ve fakültemiz İçmimarlık bölümü son sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Antik kentlerin ilkçağlardan bugüne gelmiş, binlerce yıllık kent özelliğine sahip kültürel kalıntılar olarak tanımlandığı ve kültürel mirasın önemli öğeleri olan bu kentlerin, toplumsal kalkınma noktasında sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için ise tasarım disiplininde yer alan tüm paydaşların farklı bir yaklaşımla konuyu ele almaları gerekliliğinin doğduğuna vurgu yapan çalıştay baş yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Merve Buldaç, Pavilion in Aizanoi çalıştayının da bu farkındalık ile şekillendiğini belirtmiştir.

Öğrencilerden kendilerinin belirleyeceği ve gerçekleşmesi olası bir festivale hizmet edecek bir pavilion tasarlamaları beklenmiştir. Pavilionların, geçici ya da kalıcı olarak kurgulanabilen, kullanım amacına göre değişen/dönüşebilen, insanları içerisinde ve dışarısında zaman geçirmeye davet eden sosyal/canlı/yaşayan mekânlar olduğunu belirten öğretim üyeleri, çalıştayın bu anlamda antik kent dokusuna önemli katkılar sağlayacağını düşünmektedirler.

Aizanoi Antik Kentinin ruhunu yerinde hissederek, bilgi edinerek, dinleyerek/deneyimleyerek verimli bir tasarım süreci geçiren öğrenciler, birbirinden farklı fikir ve temalar ile alt metni güçlü pavilion tasarımlarını gerçekleştirmişlerdir.

Emeği geçen tüm öğretim üyelerimizi tebrik eder, yenilikçi çalışmalarının devamını dileriz.

Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022, Salı