Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ

Fakültemiz iç mimarlık, mimarlık, endüstri tasarımı, şehir bölge planlama bölümleriyle bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası akademik çalışmalar ve projelerle ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak, kentin ve üniversitenin mekansal gerekliliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli durumlarda fikir, konsept, proje ve ürün geliştirerek çözümler sunmak, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında tasarımda kullanılan güncel teknikleri ve teknolojileri takip eden, kentsel ve mekansal ölçekte çağdaş ve inovatif tasarımlar üretebilen, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı alternatifler geliştirebilen  küresel sorunlara ve çevreye duyarlı, yapılı çevre konusunda bilinçli öğrenciler yetiştirebilmek.

 

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası düzeyde, piyasa koşulları hakkında öğrencilik döneminde gerekli farkındalık ile donatılmış, meslek tanımını doğru algılamış, meslek odaları ve meslekle ilgili kuruluşlar hakkında bilgi sahibi; yapay çevre ve yapılı çevre konusunda bilinçli, küresel değerlere duyarlı, , mesleki etik değerler konusunda bilgili, tasarım ve materyal kullanımı konularında özgün ve yenilikçi özellikle bilgisayar destekli tasarım alanında yetkin, ulusal değerleri uluslararası boyutta temsil edebilecek niteliğe sahip, yaratıcılığını doğru ve etkin bir biçimde kullanabilen kaliteli ve çağdaş iç mimar, mimar, endüstri ürünleri tasarımcıları ve şehir bölge planlamacılar yetiştirebilmek; akademik tanınırlık sağlamak bunun için küresel düzeyde fayda sağlayacak kalitede kuramsal bağlamda bilimsel çalışmalar yapmak ve uygulama bağlamında projeler üretmek.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, Çarşamba