İç Mimarlık Bölümü

                                                                                       

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZDOĞLAR

Bölüm Başkan Yrd.: Dr. Öğr.Üyesi Çağrı YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaoğlu CAN

Dr. Öğr. Üyesi Merve BULDAÇ

Araştırma Görevlileri :

Arş. Gör. Kübra KAYADURAN (35. madde ile görevlendirme)

Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, Cuma