Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında tasarımda kullanılan güncel teknikleri ve teknolojileri takip eden, kentsel ve mekansal ölçekte çağdaş ve inovatif tasarımlar üretebilen, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı alternatifler geliştirebilen  küresel sorunlara ve çevreye duyarlı, yapılı çevre konusunda bilinçli öğrenciler yetiştirebilmek.

Misyonumuz

Yapay çevre ve yapılı çevre konusunda bilinçli, küresel değerlere duyarlı, mesleki etik değerler konusunda bilgili, tasarım ve materyal kullanımı konularında özgün ve yenilikçi özellikle bilgisayar destekli tasarım alanında yetkin, ulusal değerleri uluslararası boyutta temsil edebilecek niteliğe sahip, yaratıcılığını doğru ve etkin bir biçimde kullanabilen çağdaş iç mimar, mimar, endüstri ürünleri tasarımcıları ve şehir bölge planlamacılar yetiştirebilmek.

Birim Kalite Komisyonu

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Çağrı YALÇIN       

Üye        : Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZDOĞLAR        

Üye        : Dr. Öğr. Üyesi Eray ŞAHBAZ          

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, Salı