Eğitim - Öğretim

EĞİTİM - ÖĞRETİM

Fakültemizde eğitim süresi 4 yıl, azami süre 7 yıl olup dili Türkçedir. Fakültemiz bünyesinde İç Mimarlık, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri mevcuttur. Aktif olan tek bölüm İç Mimarlık Bölümü’dür. İç Mimarlık Bölümü eğitim planı Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) ve Bologna süreci ile uyumlu olarak; eğitim ve öğretime devam eden ulusal ve uluslararası üniversitelere bağlı ilgili bölümlerin hazırlamış oldukları mevcut eğitim planları ve bilgi paketleri de incelenerek hazırlanmış ve üniversitenin Bologna bilgi sistemine yüklenmiştir. İsteğe bağlı iş yaşamı içinde Üniversitemizce verilen yüksek riskli iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin alınması hususunda öğrencilerimiz yönlendirilmiştir. Bununla birlikte henüz mezun vermediğimizden fakülte ölçeğinde eğitim öğretim hedeflerine erişimle ilgili kurumsal düzeyde tasarlanmış geri bildirim sistemleri bulunmamaktadır. Fiziksel imkânlar iyileştirildiğinde, yeterli akademik kadro sağlandığında  diğer bölümler de eğitim ve öğretime başlayacaktır. Kurumsal düzeyde tasarlanacak geri bildirim sistemini bu evrede ve ilk mezunlar verilmeye başlandıktan sonra uygulamaya koyulması uygun görünmektedir.

Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

Fakültemiz bölümlerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Yeni öğrencilerin kuruma ve programlara uyumu konusunda Fakültemizde oryantasyon programları düzenlenmektedir. Başarılı öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışma ve etkinliklere yönlendirilmekte, duyurular düzenli olarak yapılmakta ve gereken akademik yazışmalar gerçekleştirilmektedir. Fakülte ve üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalıştay, konferans, sempozyum gibi faaliyetlerin de duyuruları düzenli olarak yapılmakta ve istekli akademik personel ve öğrencilerin yönlendirilmesi için gerekli akademik ve sistematik destek sağlanmaktadır. Öğrencilerin bu konudaki ilgi ve taleplerinin belirlenmesi için etkinliklerle ilgili gönüllü öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında toplantılar düzenlenmektedir. Öğrencilerimize verilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili en etkin çalışan sistem, akademik danışmanlık sistemidir. Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçme gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmaktadırlar. Bölüm başkanlığı ve öğretim üyeleri tarafından da gerektiğinde öğrenci için kariyer planlamaların destek olunmaktadır. Fakültemizde öğrenci hareketliliği kurumsal olarak desteklenmektedir. Öğrencilerimizin programlardan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla değişim koordinatörleri belirlenmiştir. Koordinatörler aracılığı ile bir öğrenci Farabi programından yararlanmıştır. Ancak şu ana kadar Erasmus+ ve Mevlana programı kapsamında paydaş bulunamadığından öğrenci hareketliliği de olmamıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, Çarşamba