İstanbul Cnr Imob Objet Mobilya Fuarına Katılım

İstanbul Cnr Imob Objet Mobilya Fuarına Katılım

CNR İMOB OBJET - İstanbul Mobilya, Ev Tekstili, Tasarım, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı 05-10 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenmiştir. Fuar mobilya, ev tekstili, züccaciye, dekoratif ürünler ve aydınlatma sektörü üreticileri ile yerli ve yabancı ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, toptancılar, perakendeciler, zincir mağazalar, iç mimarlar ve dekoratörler, otel satın almacıları, kamu kuruluşları ve tasarımcıları aynı platformda buluşturmuştur. Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü hem öğrencilerinin uluslararası arenadaki mesleki gelişmeleri takip edebilmesi, hem de Fakültenin tanınırlığının artırılması için fuara Fakültemiz İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yalçın, Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Şahbaz ve Arş. Görevlisi Sıla Ceren Varış refakatinde katılmıştır. Fuar süresince Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinden 10 kişilik bir grup üniversitenin, bölümün ve projelerinin tanıtımını bölüm için ayrılan stantta yapmışlardır. Bu öğrenciler fuar dışında Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar ve Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yalçın refakatinde Pera Müzesi ve İstanbul Bienali gibi mesleki anlamda gelişmelerini sağlayacak geziler de yapmışlardır. Aynı zamanda stantta, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman Şan’ın Kalkınma Bakanlığı destekli “16. Yüzyıl Osmanlı Çinilerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi” isimli AR-GE projesi kapsamında ürettiği eserler de sergilenmiştir. 6-7 Kasım’da fuar kapsamında verilen seminerlere katılmak üzere 32 kişilik bir öğrenci grubu da 7 Kasım tarihinde fuara gelmişlerdir. Fuar hem Mimarlık Fakültesi’nin ve Üniversitenin tanınırlılığının arttırılması bakımından hem de öğrencilerin sektörle tanışması bakımından verimli geçmiş, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlamıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, Cuma